Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 04.09.2013 12:53:07
Abecedný zoznam web stránok farností
Zoznam N - Ž

  Pridaj tebe známu farskú web stránku,


Prvý katolícky celoslovenský historický schematizmus


ABECEDNÝ ZOZNAM WEB STRÁNOK KATOLÍCKYCH FARNOSTÍ A FILIÁLOK


K 2. 5. 2012: 841 farnosti alebo filiálok s najmenej jednou funkčnou web stránkou

alebo s podstránkou na webe obce, či diecézy a pod.


A - M (AbovceMýto pod Ďumbierom)

NŽ (Nacina VesŽupčany)


Nacina Ves - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Nacina%20Ves

Nagyida, viď: Veľká Ida

Nagymegyer, viď: Veľký Meder

Nagyszelmenc, viď: Veľké Slemence

Nálepkovo, podstránka na diecéznom schematizme - http://www.roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-35-sk

Námestovo - www.farano.sk

Necpaly, filiálka farnosti Turčiansky Peter - www.necpaly.justh.sk/katolicky-kostol/necpaly-r-k-farnost.html

Nededza, filiálka farnosti Varín, podstránka na webe obce - http://www.fara.sk/varin

Nemecká, podstránka na diecéznom schematizme - http://www.roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-122-sk

Nemšová - www.fara.sk/nemsova

Nesluša, podstránka na webe obce - http://www.neslusa.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=98, wikipedia: http://www.neslusa.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=98, http://sk.wikipedia.org/wiki/Neslu%C5%A1a

Nesvady, kalvária - http://lisinovic.blog.sme.sk/c/181803/Putovanie-po-slovenskych-Kalvariach-LXII-Nesvady.html

New Westminster - www.cyrilmetod.host.sk

New Westminster, Britská Kolumbia, Kanada - http://www.slovakheritage.org/Churchescatholic/newwest.htm

New York - www.stjohnnepomucene.org

Nezbudská Lúčka, filiálka farnosti Varín, podstránka na webe obce - http://www.fara.sk/varin

Nitra, dekanát - http://nitra.dekanat.sk

Nitra - Dolné mesto - www.rcc.sk/www/nitra-dm/index.htm

Nitra, gréckokatolíci - www.grkat.nfo.sk/Nitra

NitraHorné mesto - http://www.ksnr.sk/fuhmnitra

NitraChrenová, Ústav na výkon trestu odňatia slobody - http://www.fara.sk/vikariat-zvjs/vazenska-farnost/nitra-chrenova-uvtos

NitraKalvária - http://www.nitra.svd.sk, http://www.svd.sk/farnostnitra.html (staršia verzia z r. 2006, ale funkčná)

Nitra - Klokočina, Kostol sv. Gorazda - http://www.nitra.sk/?id_menu=10518&firmy_slovenska_flag=0, Cirkevné centrum voľného času - www.ccvc-rodinka.sk, Hokejbalová liga -www.fhbl.gorazd.sk

Nitra, Klub kresťanských študentov UKF - http://www.francis.unitra.sk/users/lumen

Nitra, piaristi - www.piaristi.sk/nitra/kostol.php

Nitra, Ústav na výkon väzby - http://www.fara.sk/vikariat-zvjs/vazenska-farnost/nitra-uvv

Nitrianska Blatnica, podstránka na webe obce - Nitrianska Blatnica, tel.: 038/ 539 42 88, http://www.nitrianskablatnica.sk/farnost-nitrianska-blatnica.phtml?id3=31526&id2=0, http://www.nitrianskablatnica.sk/z-dejin.phtml?id3=34385&id2=0, neoficiálna stránka o vzácnom kostole http://www.rotundajurko.sk/FARNOST/FAR1.HTM

Nitrianske Hrnčiarovce, podstránka na webe obce - www.nrhrnciarovce.sk/cirkev.htm

Nitrianske Pravno, podstránka na webe obce - http://new.nitrianskepravno.sk/index.php?action=spec&id=farskeoznamy

Nitrianske Sučany, podstránka na webe miestnej televízie - http://www.miestnykanal.com/Mnk/Jsp/Home.jsp?menuOption1=Cove0101.jsp&name=NitrianskeSucany&homepage=Cove0102.jsp&subTopic=HOMEPAGE&topic=COMMUNITY&menuOption=Cove01&pCWRE=1663&pVALUE=540001601

Nižná Myšľa - http://mysla.rimkat.sk

Nižná Rybnica - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Ni%C5%BEn%C3%A1%20Rybnica

Nižný Hrušov - http://www.nizny.hrusov.rimkat.sk

Nižný Slavkov, podstránka na webe obce - http://www.niznyslavkov.sk/cirkev.php

Nižný Svidník – Záhradná, viď: Svidník - Záhradná

Nižný Žipov - www.nzipov.host.sk

Nová Bašta, podstránka na diecéznom schematizme - http://www.roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-69-sk

Nová Bystrica, podstránka na webe obce - http://www.novabystrica.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=94&Itemid=157, z dejín obce a farnosti - www.novabystrica.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=118

Nová Dubnica - http://www.ndss.sk/content/view/42/82/

Novačany - www.novacany.rimkat.sk

Nováky - http://www.fara.sk/novaky, podstránka na webe mesta - http://www.novaky.sk/?str=rkfu&lang=sk

Nová Ves nad Váhom, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/nove-mesto-nad-vahom/nova-ves-nad-vahom/

Nové Mesto nad Váhom, www.prepozitura.sk, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/nove-mesto-nad-vahom/nove-mesto-nad-vahom/

Nové Zámky, františkánsky kostol - www.ofm.sk

Nové Zámky - www.fara.sk/nove_zamky (http://www.fara.sk/nove_zamky/html/oznamy.html), http://ersekujvari.plebania.googlepages.com (maďarsky), http://www.fara.sk/nove_zamky/plebania/index.htm (maďarsky)

Novoť - http://novot.webconsult.sk/index.php?session=0&action=readtp&id=1113829096

Nový Ruskov, 075 01 Trebišov, podstránky na webe obce - www.domasa.sk/obec/ruskov/?co=32&vw=2, http://www.domasa.sk/obec/ruskov/?lang=sk&vw=1&mn=0&dr=16&co=0&top=

Nový Svet, filiálka farnosti Detvianska Huta, z histórie, podstránka na webe obce Veľká Ves - http://www.velkaves.sk/BF/echnkyl.htm

Obišovce - www.fara.sk/obisovce

Ohradzany - http://www.ohradzany.rimkat.sk

Okoličná na Ostrove, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/komarno/okolicna-na-ostrove/

Okoličné - www.fara.sk/okolicne

Oľka, gréckokatolíci (len v rusínskom jazyku) - http://www.farnostolka.weblahko.sk

Oľšov, filiálka farnosti Torysa, podstránka na webe obce Oľšov - http://www.olsov.ocu.sk/sk/index.php?ids=7

Omšenie - http://www.fara.sk/omsenie

Opatovská Nová Ves - www.fara.sk/opatovska

Opoj, podstránka v Schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/trnava-a/opoj

Oponice - http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_farnos%C5%A5_Oponice, podstránka na webe filiálnej obce - http://www.sulovce.host.sk/ObecSulovceFiles/history.htm

Oravská Lesná - www.fara.sk/oravskalesna

Oravská Polhora - www.farnostopolhora.sk

Oravské Veseléhttp://www.farnost.oravskevesele.sk

Oravský Biely Potok, história farnosti, podstránka na webe obce - http://www.oravskybielypotok.sk/index.php?ID=21

Orlov, gréckokatolíci - http://www.fara.sk/orlov

Ovčie, filiálka farnosti Víťaz, na stránke farnosti Víťaz

Ožďany, podstránka na diecéznom schematizme - http://www.roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-70-sk

Paňovce - http://www.szepsi.romkat.sk/index.php?mg=1&m=2&t=kozseg&c=k_nev&s=k_info2&w=k_kod&k=8 (maďarsky)

Pány (maď.), viď: Paňovce

Papradno - http://papradno.fara.sk , http://www.fara.sk/papradno

Parchovany - http://www.parchovany.ic.cz/farnost.htm

Paríž (farnosť kňaza Košickej arcidiecézy) - www.skmparis.sk

Parma, gréckokatolíci, USA - http://www.holyspiritbyzantine.org, www.homily-service.sk (homiletická stránka kňaza Mirona KeruľaKmeca))

Partizánske - Mesto - www.batfara.sk

Partizánske - Šípok - http://www.pcsipok.sk/farnost.html , www.batfara.sk/fara_sipok.htm

Pata, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/sered/pata, zoznam kňazov na podstránke filiálnej obce Pusté Sady - http://www.obecpustesady.sk/kronika/kronika-zoznam.htm

Pavlovce nad Uhom - http://www.pavlovce.host.sk, http://67.15.172.9/~farnostp

Pečovská Nová Ves, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-70-sk

Peder, filiálka farnosti Janík - http://www.szepsi.romkat.sk/index.php?mg=1&m=2&t=kozseg&c=k_nev&s=k_info2&w=k_kod&k=9 (maďarsky)

Péder (maď.), viď: Peder

Perény (maď.), viď: Perín

Perín - http://www.szepsi.romkat.sk/index.php?mg=1&m=2&t=kozseg&c=k_nev&s=k_info2&w=k_kod&k=12 (maďarsky)

Petríkovce, gréckokatolíci - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Petrikovce

Petrovany, podstránka na webe obce - http://www.petrovany.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=81

Petrovce, podstránka na diecéznom schematizme - http://www.roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-71-sk

Pezinok - www.fara.sk/pezinok

Piešťanyhttp://www.fara.sk/piestany, neoficiálna - www.rkfpiestany.weblahko.sk, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/piestany-sv-stefana

PiešťanySv. Cyrila a Metoda - http://www.piestanycm.fara.sk, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/piestany-sv-cyrila-a-metoda

Pittsburgh, slovenskorusínska gréckokatolícka farnosť, USA - http://saintgeorgepittsburgh.org

Pittsburgh, gréckokatolíci, metropolia USA - http://www.archeparchy.org

Plavecký Štvrtok - http://www.plaveckystvrtok.sk/cirkev_rimsko_katolicka.html

Plaveč, podstránka na webe obce - http://www.plavec.sk - Inštitúcie, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-81-sk

Pleš, podstránka na diecéznom schematizme - http://www.roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-101-sk

Plešivec, podstránka na diecéznom schematizme - http://www.roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-24-sk

Plzeň, SKC - Slovenské katolícke centrum - http://skc.signaly.cz/index.php?p=3

Pod Sokolejom, viď: HumennéPod Sokolejom

Pobedim, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/nove-mesto-nad-vahom/pobedim

Podbrezová, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-123-sk

Podhorany, Nitrianska diecéza, podstránka na webe obce - http://www.podhorany.ocu.sk/cirkev.php

Podhorany, Košická arcidiecéza, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-48-sk

Podhoroď - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Podhoro%C4%8F

Podkonice - www.podkonice.sk/fara

Podkriváň, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-102-sk

Podolie, podstránka na obecnom webe - www.podolie.sk/cirkev, podstránka dekanátu - http://www.prepozitura.sk/index.php?nav=novomestsky_dekanat/podolie, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/nove-mesto-nad-vahom/podolie

Podskaliewww.fara.sk/podskalie

Podunajské Biskupice, viď: Bratislava - Podunajské Biskupice

Pohorelá - http://www.fara.sk/pohorela, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-85-sk

Pohronská Polhora, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-124-sk

Poloma, filiálka farnosti Šarišské Dravce, podstránka na webe obce Poloma - http://www.poloma.ocu.sk/historia.php

Polomka - www.fara.sk/polomka, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-86-sk

Poltár - http://www.fara.sk/poltar, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-103-sk

Poluvsie - podstránka na: www.rajecketeplice.host.sk

Poniky - http://www.kapucini.sk/?show=472

Poprad - http://www.rkcpoprad.sk

Poprad, gréckokatolíci - http://www.grkat.nfo.sk/Poprad, www.farnostpoprad.nfo.sk

Poprad - Spišská Sobota - www.sobotska-farnost.sk

PopradVeľká - http://velka.sk/viera/viera.htm

Poproč, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-52-sk

Poráč, gréckokatolíci - podstránka na http://www.grkatsnv.sk

Porostov - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Porostov

Poruba pod Vihorlatom - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Poruba%20pod%20Vihorlatom

Považany - www.fara.sk/povazany, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/nove-mesto-nad-vahom/povazany/

Považská Bystrica - http://pb.fara.sk/povbystrica.htm

Považská Bystrica - Rozkvet - www.rozkvet.saletini.sk

Považská Teplá - http://pb.fara.sk/povtepla.htm, www.povazskatepla.fara.sk

Považské Podhradie - http://pb.fara.sk/povpodhradie.htm

Pozdišovce, gréckokatolíci - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Pozdi%C5%A1ovce

Praha - http://praha.fara.sk

Praha 1, gréckokatolíci - www.trojica.reckokatpha.cz, www.grkatpha.sk

PrahaSlovenské pastoračné univerzitné centrum - http://trojica.reckokatpha.cz/index.php/upc

Prakovce - www.mojweb.sk/grkat-prakovce - momentálne nefunkčná adresa, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-36-sk

Prečín - http://pb.fara.sk/precin.htm

Predajná, o farnosti, hlavne zoznam kňazov na podstránke neoficiálneho webu filiálnej obce Jasenie - http://www.e-obce.sk/obec/jasenie/11-cirkev-.html, http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-125-sk

Predmier, podstránka na obecnom webe - http://www.predmier.sk/sites/farskyurad.htm

Preseľany, Wikipedia - http://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_sv%C3%A4tej_Al%C5%BEbety_(Prese%C4%BEany)

Prešov, viď: Prešov - Mesto

Prešov - františkánsky kostol - www.ofm.sk

Prešov - Kráľovnej pokoja, viď: PrešovSídlisko III

Prešov - Mesto - www.presov.rimkat.sk

Prešov - Nižná Šebastová - www.pis.sk/rimkatdekanat/static.php?dir=nizna_sebastova&x=138&y=8 - - momentálne nefunkčná adresa

Prešov - Sekčov - www.fara.sk/fusekcov

PrešovSekčov, greckokatolici - http://www.fara.sk/grkat_sekcov

Prešov - Solivar - www.fara.sk/solivar

Prešov - sídlisko III (Farnosť Kráľovnej Pokoja) - http://www.kralovnapokoja.fara.sk

PrešovUPC - www.upcpo.eu

Prešov - Ústav na výkon väzby - http://www.fara.sk/vikariat-zvjs/vazenska-farnost/presov-uvv

Pribeta, podstránka na webe obce - http://www.pribeta.skklikni na rubrikuCirkev,

Prievidza - Mesto - http://www.farapd.sk

Prievidza - Zapotôčky - www.fara.sk/zapotocky

Pruské, http://www.fara.sk/pruske, podstránka na webe obce - http://www.obecpruske.sk/?id_menu=24972&firmy_slovenska_flag=0

Pružina - http://pb.fara.sk/pruzina.htm

Ptičie, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-27-sk, http://www.pticie.host.sk/kostol.htm

Pucov, podstránka na webe obce - http://www.pucov.sk/cirkev.php

Pusté Čemerné, gréckokatolíci - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Pust%C3%A9%20%C4%8Cemern%C3%A9

Pusté Úľany, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/sered/puste-ulany

Pusté Sady, filiálka farnosti Pata, zoznam kňazov, ktorí pôsobili vo filiálke z farnosti Pata, predtým Báb, na podstránke obce Pusté Sady - http://www.obecpustesady.sk/kronika/kronika-zoznam.htm

Pušovce - www.pis.sk/rimkatdekanat/static.php?dir=pusovce&x=142&y=7 - - momentálne nefunkčná adresa

Rabča - http://www.fararabca.sk

Rabčicewww.fara.sk/rabcice

Rača, viď: Bratislava - Rača

Radatice - www.pis.sk/rimkatdekanat/static.php?dir=radatice&x=147&y=7 - - momentálne nefunkčná adresa

Radava - http://www.fara.sk/radava

Radôstka - http://www.fara.sk/radostka

Radošina, podstránka na webe obce - http://www.radosina.sk/cirkev.htm

Radzovce, filiálka farnosti Biskupice, podstránka na webe obce - http://www.radzovce.ocu.sk/cirkev.php

Rafajovce, gréckokatolíci - www.grkat.nfo.sk/rafajovce

Rajec - www.ano.host.sk/rajec/rajecinfo.html , www.farnost-rajec.host.sk

Rajecká Lesná - www.frivald.host.sk

Rajecké Teplice - www.rajecketeplice.host.sk (so základnými info o aj ovšetkých ostatných farnostiach dekanátu - Čičmany, Fačkov, Konská, Lietava, Rajec, Rajecká Lesná, Rosina, Višňové a s poriadkom bohoslužieb v celom dekanáte)

Rakovec nad Ondavou - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Rakovec%20nad%20Ondavou

Rákoš, podstránka na diecéznom schematizme - - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-47-sk

Rapovce, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-104-sk

Raslavice - www.raslavice.rimkat.sk

Ratkovská Lehota, podstránka na diecéznom schematizme - - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-72-sk

Ražňany, podstránka na webe obce - http://www.raznany.sk/historicke-pamiatky, z histórie - http://209.85.135.104/search?q=cache:2hTtlMe1KwcJ:www.raznany.sk/dokumenty/rn_11_2006.pdf+zoznam+far%C3%A1rov&hl=sk&ct=clnk&cd=83&gl=sk&lr=lang_sk

Revúca - www.fara.sk/revuca, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-28-sk

Rimavská Seč, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-73-sk

Rimavská Sobota, podstránka na diecéznom schematizme - - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-74-sk

Rišňovce - história od r. 1918 a súčasnosť: http://om5ja.cq.sk/fil/ris/do1918_5.htm , história od 14. stor. po súčasnosť: http://om5ja.cq.sk/fil/ris/od1918-6.htm

Rohožník - http://www.rohoznik.sk/content/view/19/43/#farnost

Rokycany, filiálka farnosti Bajerov - http://www.rokycany.ocu.sk/rimkostol.html ,

Rokytov pri Humennom, gréckokatolíci - www.farnostrokytovprihe.weblahko.sk,

Rosina, podstránka na: www.rajecketeplice.host.sk, z dejín farnosti - http://www.rosina.sk/tiki-read_article.php?articleId=31&show_comzone=y

Rozhanovce - http://rozhanovce.rimkat.sk, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-144-sk, viď tiež filiálku - Vajkovce

Rožkovany, podstránka na webe farnosti - http://www.rozkovany.ocu.sk/cirkev.php

Rožňava - http://www.fara.webroznava.sk, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-1-sk

Ruskov - www.rkruskov.sk, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-145-sk

Ruský Hrabovec, gréckokatolíci - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Rusk%C3%BD%20Hrabovec

Ružindol, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/trnava-a/ruzindol

Ružomberokwww.fararuzomberok.sk

Ružomberok - Baničné, filiálka farnosti Ružomberok, eRko - http://www.banicne.erko.sk, na Facebooku

RužomberokHrboltová, podstránka v schematizme Spišskej diecézy - http://hrboltova.kapitula.sk

RužomberokUPC - http://upac.ku.sk

Ružomberok - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody - http://www.fara.sk/vikariat-zvjs/vazenska-farnost/ruzomberok-uvv-a-uvtos

Rykynčice - www.fara.sk/rykyncice

Sása - www.fara.sk/zvolen/index.php?s=sasa

Sebechleby - www.fara.sk/sebechleby

Sečovce - http://secovce.rimkat.sk

Sečovce, gréckokatolíci - http://www.secovce.fara.sk

Sedliacka Dubová, dejiny, zoznam kňazov: http://209.85.135.104/search?q=cache:gs7T46HbKRAJ:www.sedliackadubova.sk/html/magfiles/2003_Ziar-12.pdf+zoznam+far%C3%A1rov&hl=sk&ct=clnk&cd=58&gl=sk&lr=lang_sk

Sedlice - www.pis.sk/rimkatdekanat/static.php?dir=sedlice&x=142&y=6 - - momentálne nefunkčná adresa, www.kruciata.szm nefunkčné, stránku viedol alebo s ňou spolupracoval farar zo Sedlíc

Sedmerovec, filiálka farnosti Bolešov, podstránka na webe farnosti - http://www.bolesov.fara.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=24:sedmerovec&catid=7:obce&Itemid=10

Selce - http://www.fara.sk/selce

Senec - www.fara.sk/senec, podstránka v schematizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-103-sk, cirkvi na oficiálnej stránke mesta - http://www.senec.sk/index.php?menu_id=650

Senec (Szenc, maďarsky), podstránka na neoficiálnom, maďarskom webe mesta - http://www.szenc.sk/egyhazi.html

Senohrad - www.fara.sk/senohrad

Sereď - www.fara.sk/sered, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/sered/sered/

Silická Jablonica, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-25-sk

Skýcov, podstránka na webe obce - http://www.skycov.sk/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=84&limitstart=10

Slánske Nové Mesto, gréckokatolíci - www.ke.telecom.sk/fara/protopke/slanm.htm - momentálne nefunkčná adresa

Skačany - http://www.fara.sk/skacany

Skalica - www.fara.sk/skalica, podstránka v schematizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-105-sk

Skalité - http://www.skalite.sk/sk/farsky-urad/aktuality

Slavkovce - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Slavkovce

Slávnica, filiálka farnosti Bolešov, podstránka na webe farnosti - http://www.bolesov.fara.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=23:slavnica&catid=7:obce&Itemid=10

Sliač - www.fara.sk/zvolen/index.php?s=sliac

Slopná - http://pb.fara.sk/slopna.htm

Slovenská Ves - http://slovenskaves.fara.sk

Slovinky, gréckokatolíci - http://www.slovinky.estranky.cz, http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Slovinky, podstránka na webe sídla protopresbyteriátu - http://www.grkatsnv.sk

Smilno, filiálka farnosti Zborov - http://www.smilno.wbl.sk

Smižany - http://www.rimkat-smizany.com, podstránka v diecéznom schematizme - http://smizany.kapitula.sk

Smolenice - www.fara.sk/smolenice

Smolnická Huta - http://www.rkcsmolnickahuta.sk, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-37-sk

Smolník - http://www.fara.sk/smolnik, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-38-sk

Snakov, gréckokatolíci, podstránka na webe obce - http://www.snakov.ocu.sk/sk/index.php?ids=17

SninaMesto - www.farasnina.szm.sk

SninaSídlisko I - http://www.farnostsnina.sk

Sobotište, podstránka na webe Bratislavskej arciciecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-108-sk

Sobrance - http://sobrance.rimkat.sk

Sobrance, gréckokatolíci - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Sobrance

Sokolej, viď: HumennéPod Sokolejom

Sokolovce, podstránka na webe obce - http://www.sokolovce.sk/?id=3, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/sokolovce

Sokoľany, filiálka farnosti Haniska, podstránka na farskom webe - http://www.haniska.rimkat.sk/Filialky.htm

Sološnica - http://solosnica2.szm.sk/farnost.html

Somodi, viď: Drienovec

Spišská Belá - www.fara.sk/spisska.bela

Spišská Kapitula - www.kapitula.sk

Spišská Nová Ves - http://www.fara.sk/snv

Spišská Nová Ves, gréckokatolíci - http://www.grkatsnv.sk

Spišské Bystré, podstránka na webe obce - http://www.spisskebystre.sk/fu.html

Spišské Hanušovce - http://farash.nawebe.info

Spišské Podhradiepodstránka v schematizme Spišskej diecézy: http://spisskepodhradie.kapitula.sk

Spišské PodhradieSpišská Kapitula - http://kapitula.weebly.com, http://spisskakapitula.kapitula.sk, www.kapitula.sk, www.farnost.kapitula.sk

Stakčín, gréckokatolíci - http://www.fara.sk/stakcin

Stankovany, podstránka na webe obce - http://www.stankovany.sk/?a=35

Stará Halič, podstránka na diecéznom schematizme - - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-105-sk

Stará Huta, podstránka na diecéznom schematizme - - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-106-sk

Stará Lehota, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/nove-mesto-nad-vahom/stara-lehota

Stará Ľubovňa - http://farnost.slnet.sk, http://farnost.lubovna.sk (fotoalbum)

Stará Turá, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/nove-mesto-nad-vahom/stara-tura/

Staré - http://farnost-stare.sk

Staré Hory - http://www.sthory.cssr.sk

Staškov, podstránka na webe obce - http://www.staskov.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=39

Stebník, gréckokatolíci, filiálka farnosti Chmeľová, podstránka webu obce Stebník - http://www.stebnik.sk/public/cerkov/cerkov.htm

Stožokwww.fara.sk/stozok

Stránske - podstránka na: www.rajecketeplice.host.sk

Strážske - http://www.farnost-strazske.sk

Strážske, gréckokatolíci - www.farnost.szm.sk

Strečno - http://www.farnost-strecno.sk

Streda nad Bodrogom, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-191-sk

Stropkov - www.rkfustropkov.sk, www.stropkov.rimkat.sk

StropkovBokša, gréckokatolíci - www.farnostsp-boksa.wbl.sk

Stupava - www.farastupava.sk, podstránka v schematizme Bratislavskej diecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-111-sk

Sučany - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých - http://www.fara.sk/vikariat-zvjs/vazenska-farnost/sucany-uvtos-pre-mladistvych

Suchá nad Parnou, z histórie farnosti na webe filiálnej obce Košolná - http://kosolna.m-fit.com/fara.htm

Sulín, podstránka na webe obce - http://www.sulin.ocu.sk/farari.html

Súlovce, filiálka farnosti Oponice, podstránka na webe obce - http://www.sulovce.host.sk/ObecSulovceFiles/history.htm

Sušany, podstránka na diecéznom schematizme - - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-81-sk

Svätý Jur, podstránka v schematizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-112-sk

Svidníkwww.svidnik.rimkat.sk

Svidník, gréckokatolíci - http://www.grkatsk.sk

SvidníkZáhradná, gréckokatolíci - www.greckokatolici.sk

Svinia, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-53-sk

Svinná, podstránka na webe obce - http://www.svinna.sk/main.php?id_menu=20462&firmy_slovenska_flag=0

Svrčinovec, podstránka na webe obce - http://www.svrcinovec.sk/faraoznamy

Szenc, viď: Senec

Szepsi, viď: Moldava nad Bodvou

Svit, www.fara.sk/svit

Szenc, viď: Senec

Szimő, viď: Zemné

Šaľa - www.rkfu-sala.sk

Šamorín, podstránka v schemnatizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-9-sk

Šamudovce, gréckokatolíci - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=%C5%A0amudovce , www.home.sk/web/samudovce (nefunkčná)

Šarišské Jastrabie, gréckokatolíci - http://www.fara.sk/grksarjastrabie

Šarišské Michaľany, podstránka na webe obce - www.sarisskemichalany.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11, podstránka v diecéznom schematizme - www.rimkat.sk/schem2/farnost-75-sk, dejiny farnosti - http://projekty.infovek.sk/dedinky/dedinky/smichalany/nabozen.html, nefunkčná adresa - www.pis.sk/rimkatdekanat/static.php?dir=sarisske_michalany&x=140&y=7

Šarišské Michaľany, gréckokatolíci, podstránka na webe obce - www.sarisskemichalany.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=12

Šávoľ, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-107-sk

Šíd, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-108-sk

Šintava - www.fara.sk/sintava

Šintava, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - www.fara.sk/sintava, http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/sered/sintava/

Šipice - www.fara.sk/sipice

Široké - http://www.fara.sk/siroke

Šivetice - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-48-sk

Šoltýska, z histórie, podstránka na webe obce Veľká Ves - http://www.velkaves.sk/BF/oltska.htm

Šoporňa, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/sered/soporna/

Špania Dolina, filiálka farnosti Uľanka, rodáci (mnohí katolícki kňazi): http://www.spaniadolina.sk/osobnosti.html, Diecézne centrum mládeže Maják - www.dcmmajak.sk

Štiavnik - www.ksnr.sk/stiavnik (už nefunkčná adresa)

Štítnik, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-26-sk

Štós, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-54-sk

Štúrovo - www.fara.sk/sturovo

Šurany - www.fara.sk/surany

Šurice, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-110-sk

Šúrovce, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/sered/surovce/

Švedlár, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-39-sk

Švošov - www.fara.sk/svosov

Tarnov, filiálka farnosti Mokroluh, rubrika v neoficiálnej stránke obce - http://www.tarnov.estranky.sk/clanky/cirkev, podstránka v oficiálnej stránke obce - http://www.tarnov.sk/kostol

Tekovské Lužany - www.fara.sk/tekovske_luzany

Terchová - http://www.fara.sk/terchova

Terňa - http://www.fara.sk/terna

Tesárske Mlyňany - http://www.fara.sk/tesarske_mlynany

Tichý Potok, gréckokatolíci - www.fara-tichypotok.com

Tisovec, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-75-sk

Tomášikovo - http://tallos.katolikus.sk (maďarsky, momentálne nefunkčná)

Tomášov, podstránka na stránke obce - http://www.tomasov.sk/cirkev.php?id=0,

Topoľany, viď: MichalovceTopoľany

Topoľčany - www.fara.sk/topolcany

Topoľčanysv. Gorazda - www.gorazd.xf.cz

Topoľčianky - www.fara.sk/topolcianky

Tornaľa, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-76-sk

Toporec - http://www.toporec.sk/fara.php3?x=8

Toronto (Kanada, slovenská gréckokatolícka farnosť) - www.chramsk.slovak-net.com, www.slovak.com/xmas_bazaars/cathedral_bazaar/index.html

Torysky, gréckokatolíci, podstránka na webe obce - http://www.torysky.ocu.sk/cirkev.htm

Trávnik, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/komarno/travnik/

Trebišovwww.trebisov.rimkat.sk

Trenčianska Teplá - www.fara.sk/trenctepla

Trenčianska Turná, mládežnícka stránka - http://www.mladezturna.estranky.sk

Trenčianske Teplice - http://www.trencteplice.sk

TrenčínJuh - http://www.ksrtn.sk

TrenčínMesto - http://www.fara.sk/trencin

Trenčín - Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody - http://www.fara.sk/vikariat-zvjs/vazenska-farnost/trencin-nemocnica-a-uvtos

Trenčín - Orechové - www.fara.sk/orechove, www.orechove.webpark.sk

TrenčínUPC - http://upctn.host.sk

Trenčín, gréckokatolíci - www.fara.sk/grkattn

Trhovište, gréckokatolíci - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Trhovi%C5%A1te

Trnava - františkánsky kostol - www.ofm.sk

TrnavaKopánka - http://trnava.sdb.sk

TrnavaModranka - http://www.faramodranka.sk

TrnavaUPC - http://www.upctt.sk

Trnavá Hora - http://www.fara.sk/trnavahora

Trnovec nad Váhom - http://www.fara.sk/trnovec, www.fara-trnovec.sk

Trstice - http://nadszeg.katolikus.sk (maďarsky, momentálne nefunkčná adresa)

Trstenáhttp://www.farnosttrstena.sk, neoficiálna stránka o farnosti - www.rkftrstena.weblahko.sk

Trstená - františkánsky kostol - www.ofm.sk

Trstín, podstránka na webe obce - http://www.trstin.sk/fara_a_farnost.html

Tulčík - www.pis.sk/rimkatdekanat/static.php?dir=tulcik&x=131&y=8momentálne nefunkčná podstránka Prešovského informačného servisu

Turčianske Teplice - http://www.fara.sk/turcteplice

Turňa nad Bodvou, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-30-sk

Turnianska Nová Ves, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-49-sk

Turzovka - http://turzovka.fara.sk

Tvrdošín - www.farnost-tvrdosin.sk

Tvrdošovce - http://www.tvrdosovce.sk/content/view/34/106

Úbrež, z histórie rím. kat., gréckokatol., aj pravoslávnych - http://obecubrez.wetpaint.com/page/Cirkev?t=anon

Úbrež, gréckokatolíci, podstránka na schemtaizme diecézy - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=%C3%9Abre%C5%BE

Udiča - http://pb.fara.sk/udica.htm

UPC Banská Bystrica, viď: Banská Bystrica - UPC

UPC Bratislava, viď: Bratislava - UPC

UPC Košice, viď: Košice - UPC

UPC Prešov, viď: Prešov - UPC

Uzovská Panica - uzovska.panica@fara.sk, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-77-sk

Vaďovce, podstránka stránky sídla dekanátuNového Mesta nad Váhom - http://www.prepozitura.sk/index.php?nav=novomestsky_dekanat/vadovce, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/nove-mesto-nad-vahom/vadovce

Váhovce, podstránka na webe obce - http://www.vahovce.sk/kostol.htm

Vajkovce, filiálka farnosti Rozhanovce, podstránka na webe obce - http://www.vajkovce.ocu.sk/sk/index.php?ids=9

Valaliky, podstránkana stránke obce - http://www.valaliky.sk/cirkev.php

Valaská Belá - http://www.valaskabela.wbl.sk, podstránka na webe obce - http://www.valaskabela.sk/?stranka=farsky_urad

Valaská, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-126-sk

Varín - http://www.fara.sk/varin

Včelince, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-78-sk

Veľká Ida - http://www.szepsi.romkat.sk/index.php?mg=1&m=2&t=kozseg&c=k_nev&s=k_info2&w=k_kod&k=7 (maďarsky)

Veľká nad Ipľom, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-111-sk

Veľké Blahovo, podstránka na slovenskomaďarskom webe obce - www.velkeblahovo.sk/hu/index.htm (maďarsky),

Veľké Dravce, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-112-sk

Veľké Chyndice - http://www.fara.sk/velkechyndice

Veľké Kostoľany - www.fara.sk/velke_kostolany, podstránka v schematizme trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/velke-kostolany

Veľké Leváre, podstránky na webe obce - http://www.velkelevare.sk/z_dejin_farnosti.html

Veľké Rovné - www.fara.sk/velkerovne

Veľké Slemence, gréckokatolíci - http://www.grkatvs.szm.sk (len maďarsky)

Veľký Kýr, podstránka na webe obce - http://velkykyr.sk/institucie/cirkev

Veľký Meder - http://www.katolikusmegyer.sk/svk_index.html

Veľký Meder - http://www.katolikusmegyer.sk (maďarsky)

Veľký Slivník, filiálka farnosti Terňa - http://www.fara.sk/terna (viď: O filiálkach)

Veľký Šariš - www.pis.sk/rimkatdekanat/static.php?dir=velky_saris&x=139&y=8

Veselé, podstránka na webe obce - http://www.vesele.sk/view.php?cisloclanku=2005122002, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/vesele

Vikartovce, podstránka v schematizme Spišskej diecézy - http://vikartovce.kapitula.sk, podstránka na webe obce - http://www.vikartovce.sk/farnost.htm

Viničné - www.vinicne.fara.sk

Virt, filiálka farnosti Marcelová, podstránka na farskej stránke - http://www.rkfmarcelova.estranky.sk/clanky/filialka-virt/virt

Višňové - http://visnove.fara.sk, podstránka na webe dekanátu Rajec - http://frivald.host.sk/dekanat.html#visnove

Vištuk - http://www.fara.sk/vistuk

Víťaz - www.vitaz.rimkat.sk

Vlkyňa, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-79-sk

Voderady (okr. Trnava), podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/trnava-a/voderady

Vojčice - www.vojcice.rimkat.sk

Vojka nad Dunajom, podstránka v schematizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-14-sk

Volica, gréckokatolíci - www.farnostvolica.weblahko.sk (rusínsky)

Vrakuňa, viď: Bratislava - Vrakuňa

Vranov nad Topľou - Čemerné - http://www.rkcemerne.sk

Vranov nad TopľouJuh - http://rkcvtjuh.edupage.org/?edu=rd, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-105-sk

Vranov nad TopľouSever - www.bazilikavranov.sk, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - www.rimkat.sk/schem2/farnost-204-sk

Vrbov - http://www.fara.sk/vrbov

Vrbovce, podstránka v schematizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-123-sk

Vrbové, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/piestany/vrbove, Združenie detí a mládeže, Gorazdík - www.gorazdik.com

Vrútky - www.fara.sk/vrutky

VýčapyOpatovce - http://www.fara.sk/vycapy-opatovce

Vysoká nad Kysucou - www.farnostvysoka.estranky.sk

Vysoká pri Morave, podstránka v schematizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-124-sk, podstránka na webe obce - http://www.vysokaprimorave.sk/index.php?session=0&action=readtp&id=1169589977

Vyšná Olšava, gréckokatolíci, http://www.erkari.szm.sk/farnost.htm

Vyšná Rybnica - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Vy%C5%A1n%C3%A1%20Rybnica ,

Vyšné Nemecké - http://www.grkatke.sk/schfarnost.aspx?schidez=Vy%C5%A1n%C3%A9%20Nemeck%C3%A9

Vyšný Medzev - http://www.vysnymedzev.ocu.sk/cirkev.php, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-55-sk

Vyšný Orlík, gréckokatolíci - http://www.bazil.estranky.cz

Vyšný Slavkov, podstránka na webe obce - www.vysnyslavkov.sk - kliknúť v hornom menu na: Cirkev,

Záblatie (filiálka farnosti Trenčín - Orechové) - www.fara.sk/orechove/zablatie.htm

Záhorská Bystrica, viď: Bratislava - Záhorská Bystrica

Záhorská Ves, podstránka v schematizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-125-sk

Záhradné, podstránka na webe obce - http://web.stonline.sk/zahradne/historia.html, podstránka v schematizme Košickej arcidiecézy - http://www.rimkat.sk/schem2/farnost-59-sk, podstránka dekanátu PrešovMesto, http://presov.rimkat.sk/?pg1=dekanat&pg2=zahradne&pg3=zahradne,

Zákamenné - www.fara.sk/zakamenne

Zakliata dedina, zaniknutá obec, možno obec Samoterč, na území dnešného rožňavského biskupstva, http://www.velkaves.sk/BF/neznma.htm

Zalužice, gréckokatolíci - http://grkat.zaluzice.sk

Zamarovce (farnosť Trenčín - Orechové) - www.fara.sk/orechove/zamarovce.htm

Zástranie, viď: ŽilinaZástranie

Závadka - gréckokatolíci - podstránka na http://www.grkatsnv.sk

Závadka nad Hronom, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-87-sk

Závod, podstránka v schematizme Bratislavskej arcidiecézy - http://abu-bratislava.sk/schematizmus/farnost-126-sk

Zázrivá - http://www.fara.sk/zazriva

Zbehy, podstránka na webe obce - http://www.zbehy.sk/farsky-urad

Zborov - http://fuzborov.czweb.org, http://www.zborovske.szm.sk/Aktuality/aktuality.html

Zdoba - www.ke.telecom.sk/fara/protopke/zdoba.htm, momentálne nefunkčná

Zeleneč - www.zelenec.fara.sk, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecézy - http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/trnava-a/zelenec

Zemianska Olča, podstránka v schematizme Trnavskej arcidiecezy http://www.arcibiskupstvo.sk/dekanaty-a-farnosti/komarno/zemianska-olca/

Zemianske Sady, podstránka na webe obce - http://www.zemianskesady.sk/?page=1290&op=13

Zemné - http://www.pazmaneum.com/Szimo.htm (len maďarsky)

Zemplínske Hradište, filiálka farnosti Trebišov, podstránka na farskom webewww.trebisov.rimkat.sk

Zlaté Moravce - http://www.fara.sk/zlatemoravce

Zlatno, filiálka farnosti Kokava nad Rimavicou, z histórie, podstránka na webe obce Veľká Ves - http://www.velkaves.sk/BF/zlatno.htm

Zlatovce (farnosť Trenčín - Orechové) - www.fara.sk/zlatovce.htm

Zliechov - http://www.fara.sk/zliechov

Zohor, podstránka na webe obce - http://www.zohoronline.sk/site/index.php?id=30

Zseliz, viď: Želiezovce

Zubák - http://www.fara.sk/zubak

Zuberec - http://www.fara.sk/zuberec

ZvolenCUP - http://www.cup.sk

ZvolenMesto - www.fara.sk/zvolen, www.farazv.sk

Zvolen, gréckokatolíci - www.fara.sk/grkatzv

Zvolen - Sekier - www.fara.sk/sekier

ZvolenZápad - http://www.fara.sk/zvolen-zapad

Žabinec (farnosť Trenčín - Orechové) - www.fara.sk/orechove/zabinec.htm

Žabokreky nad Nitrou - http://zabokreky.fara.sk

Žakarovce, podstránka na diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-40-sk

Žakarovce, podstránka v diecéznom schematizme - http://roznava.rcc.sk/schematizmus/farnost-40-sk

Žarnovica, www.fara.sk/zarnovica, podstránka na webe mesta - http://www.zarnovica.sk/farsky-urad.phtml?id3=26879&id2=0

Žehra, www.zehra.tym.sk, podstránka v schematizme Spišskej diecézy - http://zehra.kapitula.sk

Želiezovce, http://www.pazmaneum.com/Zseliz.htm (len maďarsky)

Želiezovce - Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých - http://www.fara.sk/vikariat-zvjs/vazenska-farnost/zeliezovce-uvtos

Žiar nad Hronom - www.fara.sk/ziar

Žiar nad Hronom + dekanát - http://www.dekanat-zh.euweb.cz

ŽilinaHájik - http://www.fara.sk/hajik

ŽilinaMesto - http://www.fara.sk/zilina, http://www.farnost-zilina.sk

ŽilinaSaleziáni - http://www.zilina.sdb.sk

Žilina - Solinky - www.farnost.solinky.sk, www.home.sk/www/platanova19/farska.htm (asi nefunkčná)

ŽilinaUPC - http://upc.utc.sk

Žilina - Ústav na výkon väzby - http://www.fara.sk/vikariat-zvjs/vazenska-farnost/zilina-uvv

Žilina - Vlčince - http://www.farnostvlcince.sk

ŽilinaZástranie - http://www.farnost-zastranie.sk

Župčany - www.pis.sk/rimkatdekanat/static.php?dir=zupcany&x=137&y=7momentálne nefunkčná podstránka Prešovského informačného servisu

A - M

 

prípadne aj inú katolícku stránku

 

v Návštevnej knihe

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok